24 Jan 2013

Arching dhe Bechtel Enka

Kompania Arching nënshkruan bashkëpunim me kompaninë e njohur botërore Bechtel

[lart]